Trend Konular

16 May 2022

Hizmetlerimiz

”Bir mentor hayat kurtarıcı olabilir…”
Prof. Michael UNGAR

Yetişkinler için danışmanlık neyse çocuklar için de oyun terapisi aynısıdır. Çocuklar kendilerini yetişkinler gibi sözel olarak ifade etmezler. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını oyunla ifade etme şansı verir. Oyun terapisti ile birlikte çocuk kendini ve dünyasını daha iyi tanımayı ve anlamayı, problemlerini çözmek için çalışmayı ve hayatla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli beceriler geliştirmeyi öğrenir.

Çocukların çoğu büyüme sürecinin bir noktasında yaşam deneyimleriyle başa çıkmakta güçlük çekebilir veya ailelerini ve öğretmenlerini endişelendirecek davranışlar sergileyebilirler. Bu durumda çocuğunuza yardım etmek için önerilen yaklaşım oyun terapisidir.

Theraplay, bağlanma, öz saygı, başkalarına güven ve neşeli bir bağlılık oluşturmak ve geliştirmek için uygulanan bir çocuk ve aile terapisi çeşididir. Ebeveyn ve çocuk arasında doğuştan var olan, oyuncu ve sağlıklı etkileşim örüntülerine dayanır. Kişisel, fiziksel ve eğlencelidir. Theraplay etkileşimleri, ebeveyn-çocuk ilişkisinde bulunan dört temel özelliğe odaklanır: Yapı, Bağlılık, Besleme ve Mücadele. Theraplay seansları ebeveyn ile çocuk arasında aktif, duygusal bir bağ yaratır. Bunun sonucunda çocuk benliğini değerli ve sevilebilir, ilişkilerini de olumlu ve ödüllendirici olarak görmeye başlar.

Tedavi sürecinde Theraplay terapisti, eğlenceli oyunlar, gelişimsel olarak mücadele gerektiren aktiviteler ve şefkatli, duygusal olarak besleyici çalışmalar aracılığıyla ebeveyn ve çocuğa rehberlik eder. Ebeveyn ve çocuğun bu şekilde birbirlerine bağlanmaları, ebeveynin çocuğun davranışlarını düzenlemesine ve çocuğa sevgi, neşe ve güvenlik duygularını iletmesine yardımcı olur. Çocuğun ise kendini güvende hissetmesine ve kendisiyle ilgilenildiği, bağlılık ve değerlilik hislerinin gelişimine katkıda bulunur.

Kullanıldığı alanlar:

 • İçe kapanıklık, depresyon, korku, utangaçlık
 • Dışavurum, öfke, uyum problemleri
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Davranış Bozuklukları, Karşıt Gelme Bozukluğu
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Otizm
 • Gelişimsel gecikme ve gerilikler
 • Bağlanma ile ilgili sorunlar
 • Tepkisel Bağlanma Bozukluğu/Karmaşık Travma
 • Üvey anne ve babalar, koruyucu ve evlat edinmiş aileler

Bir Theraplay grubunda, diğer oyun gruplarından farklı olarak, sözsüz öğrenmeye dayalı bir süreç işler. Grup liderleri ve çocuklar, olumlu sosyal davranışlar hakkında konuşmak yerine, olumlu sosyal etkileşimlerde bulunurlar. Böylece çocuk olumlu davranışları yaşayarak öğrenir. Gruptan gelen olumlu mesajlar zamanla çocuğun kendine ve dünyaya dair algısının bir parçası haline gelir. Çocuklar yapı, bağlılık, besleme ve/veya mücadele ihtiyacında ise gruptaki deneyimleri sayesinde bu ihtiyaçlarını giderir, bunları içselleştirir ve bu olumlu öğrenimi etkileşimin doğal akışında diğer ilişkilerine de taşırlar.

Theraplay grubu, yetişkin liderliğinde sürdürülen, yapılandırılmış bir oyun grubudur. Bu grup, oyun dolu, iş birlikçi ve besleyici aktiviteler ile duygusal esenliği arttırır. Theraplay grubu çocuğun kendine inancı, aidiyet duygusunu, kendine ve başkalarına değer verme becerisini ve gelişmekte olan güven duygusunu besler.

Çocuk ve ergenlerde depresyon, anksiyete bozuklukları, dürtü-kontrol bozuklukları, öfke kontrolü, madde kullanımı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yeme bozukluğu gibi birçok bozukluğun tedavisinde BDT kullanılmaktadır. BDT, düşünce biçimlerini yeniden gözden geçirmeyi ve sorun çözmede yardımcı olacak yeni stratejiler öğretmeyi amaçlayan bir psikoterapi türüdür.

Bu model problemin kendisinden çok, çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar. Danışanın güçlü yönleri üzerine yoğunlaşır. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır, bu durum danışanın öz güveni üstünde de olumlu bir etki yaratır. Kişinin şu ana kadar hiç denemediği ve yapamadığı ile değil, geçmişteki başarıları ile ilgilenir. Danışan sorunların daha baş edilebilir olduğu dönemleri hatırlamak konusunda cesaretlendirilir. Var olan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlamak yerine olumlu olanları yaratmayı ve çoğaltmayı hedefler.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), standardizasyonu yapılmış ülkemizde ve dünyada sıklıkla kullanılan bir kişilik testidir. 566 maddeden oluşan test bireysel olarak uygulanmaktadır. 15 yaş üstü herkese uygulanıp, bireyin kişilik özelliklerini objektif olarak ölçmekte ve patolojik bir sorunun varlığını da ortaya koyabilmektedir. Bu nedenle başta Psikiyatri alanı olmak üzere insan kaynaklarında personel alımına kadar güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır.

Testin İçeriği ;

Testte 10 klinik alt test ve 4 geçerlik alt ölçeği bulunmaktadır.

Klinik ölçekler;

1-Hipokondriazis (Hs)
2-Depresyon (D)
3-Histeri (Hy)
4-Psikotik Sapma (Pd)
5-Maskulinite-Feminite (Mf)
6-Paranoya (Pa)
7-Psikasteni (Pt)
8-Şizofreni (Sc)
9-Hipomani (Ma)
10-Sosyal içe dönüklük (Si)

Uygulama Süresi ;

Test yaklaşık olarak 1,5-2 saat sürmektedir. Kısa molalar verilerek o gün içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

Uygulayıcının Niteliği ;

Testi uygulayan kişilerin psikopatoloji bilgisine hakim olan, klinik psikologlar tarafından uygulanması testin geçerliliği ve güvenilirliği açısından önem taşımaktadır.

Aile ve çift ilişkilerinde problem yaşayan herkes bu terapi yönteminden yararlanabilir. Aile ve çift terapisinin çok geniş ve yaygın bir kullanım alanı vardır. Tüm psikiyatrik/psikolojik bozukluklarda, diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Kullanım alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Çift ilişkileri
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma
 • Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Kronik fiziksel rahatsızlıklarla
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Ebeveynlik becerileri
 • Üvey bireyi bulunan aileler destek.
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Göç eden ailelere destek
 • İş stresi
 • Ekonomik problemler

Aile Eğitimleri

 • Uyum ve Davranış problemleri
 • Çocuklara Yönelik Zorbalık Atölyesi
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Atölyesi
 • Sosyal Kaygı Atölyesi
 • Sosyal Beceri Geliştirme Atölyesi
 • Duygu Atölyesi
 • Ergenlik Dönemi Aile Eğitimleri
 • Sınav Kaygısı Atölye Çalışmaları
Menü