Ç ocukluk döneminde depresyonun teşhisi yetişkinlere kıyasla daha zor olabilmektedir. Çocukların sözel ifade becerisi yetişkinler kadar gelişmiş değildir. Sözel ifade becerisi gelişmiş çocuklar ise konuşma konusunda çok istekli olmayabilir. Çocukluk…