Trend Konular

17 May 2022

Uygulanan Test ve Ölçekler

”Şu anda ne yapıyorsanız onu yapmayın…”
Prof. Dr. Robert Titzer

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas ve büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlemlenerek puanlanır.

Envanter, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine de olanak sağlar.

5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir. Bu test okula yeni başlayacak öğrencilerin birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazır olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

5,5-11 yaş arası çocuklara uygulanabilen, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak uygulanarak çocuklarla geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.

Görsel algılamadaki becerileri sayesinde çocuklar okuma yazmayı, aritmetiği ve okulda gerekli olacak tüm becerileri öğrenmektedirler. Görsel algılama problemleri; belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorulmama eksikliğinden kaynaklanır. Küçük çocuklarda ise bu durum geometrik şekilleri yapamama- şekil-zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklikle ortaya çıkar. Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.

Bu test, 4-8 yaş arası çocuklara uygulanan ve görsel algılamayı saptamaya yarayan bir performans testidir.

Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime(kavram) gelişimini belirlemek için 2-12 yaş arası çocuklara uygulanan bir performans testidir. Çocuğun kronolojik yaşına göre alıcı dil yaşı belirlenir. Test sonucuna göre dil gelişimi ile ilgili önlem alınması veya dil gelişiminin çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

6-14 yaş arası çocuklara uygulanan, performans ile zeka seviyesini ölçen bir testtir. 4 alt testten, dört ayrı puan elde edilerek çocuğun zeka seviyesi hesaplanır.

6-14 yaş arasındaki çocuklara genel yeteneği belirlemek amacıyla uygulanan, sözel olmayan, 12 labirentten oluşan bir performans testidir. Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır.

Gesell Gelişim Testi çocukların gelişimsel açıdan dönemsel kabiliyetlerini ölçen ve ebeveynlere bu konuda objektif bilgiler sağlayan bir psikolojik değerlendirme aracıdır. Uygulanacak yaş aralığı 3 ila 10 yaş arasıdır. Okula başlayacak çocuklara uygulandığı zaman okula başlama düzeyleri hakkında bilgi alınabilir.

4-14 yaş arası çocuklara uygulanan genel bir zeka testidir. Çocuğun yaptığı resimler aracılığıyla çocuğun zekası arasında bağlantı kurmayı amaçlar. Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bilgi verir.

Test, çocuğun aile içi ilişkilerini nasıl değerlendirdiğini, aile içerisinde kendisini nerede gördüğünü, ailedeki diğer bireylerle ilişkilerini değerlendirme imkanı sağlayan projektif bir testtir. Çocuğun çizdiği aile resmi üzerinden yapılan görüşme ile psikolojik değerlendirme süreci yönlendirilir.

Menü